Издихателен звук

Издихателните звукове са тези, при които въздухопотокът се създава посредством изтласкване на въздуха през устата или носа. Съществуват три вида издихателни звукове: „белодробни издихателни“, „гласилкови (гръклянови) издихателни“ и „езични издихателни“.

Белодробен издихателен звукРедактиране

Белодробните издихателни звукове се образуват при създаване на въздухопотока от белите дробове, ребрата и диафрагмата. Повечето звукове в човешките езици са белодробни издихателни.

Гласилков издихателен звукРедактиране

Гласилковите издихателни (също и „глотални“, „гръклянови“ издихателни) звукове са известни като изтласкващи.

Езичен издихателен звукРедактиране

Езичният издихателен въздухопоток, известен още като „задноезичен (заднонебен) издихателен“, включва двустранно затваряне на устната кухина, подобно на щракащите звукове, но въздухът е насочен навън. Със затварянето на мекото задно небце, говорещият изтласква въздуха от устата, използвайки езика или бузите.

Вижте същоРедактиране