Изкуство и критика (списание)

„Изкуство и критика“ е българско списание, специализирано по въпросите на изобразителното изкуство. Излиза периодично от 2010 г. Списанието представя информация за изкуството, литературната критика, художествената теория и практика и др. Автори на статиите са както преподаватели, така и студенти в академията, преди всичко от катедрата по изкуствознание.

Изкуство и критика
Информация
Категории Български списания
Издател Национална художествена академия
Първи брой 2010 г.
Периодичност 4 броя годишно
Държава България
Език български език

Главен редактор е Свилен Стефанов.