Международен стандартен сериен номер

(пренасочване от International Standard Serial Number)

Международният стандартен сериен номер (на английски: International Standard Serial Number, ISSN) е уникален осемцифрен номер, позволяващ да се идентифицира всяко периодично издание, независимо от това къде е издадено, на какъв език и на какъв носител. Системата ISSN е приета от ISO през 1975 г. Нейният подкомитет TC 46/SC 9 е отговорен за стандарта.

Пример: ISSN 2049-3630, представен чрез щрихкод EAN-13

ISSN се състои от осем цифри, разделени с дефис на две четирицифрени числа. Последната цифра може да е от 0 до 9 или X и служи за контролна цифра.

Например ISSN-кодът на списание Hearing Research е 0378-5955. За да се провери дали е валиден чрез контролната цифра, се използва следният алгоритъм:

1. Изчислява се сумата на първите седем цифри от горния ISSN, умножени по 8, 7, 6, 5, 4, 3 и 2, както следва:

0×8 + 3×7 + 7×6 + 8×5 + 5×4 + 9×3 + 5×2
= 0 + 21 + 42 + 40 + 20 + 27 + 10
= 160.

2. Взема се остатъкът от полученото число, разделено на 11:

160/11 = 14 и остатък 6.

3. От числото 11 се изважда остатъкът от горното деление, в този случай 6, за да се получи контролната цифра:

11 − 6 = 5
5 е контролната (последната) цифра.

С главната буква X се отбелязва контролна цифра 10.

Назначаване (даване) на ISSN

редактиране

ISSN кодовете се дават от мрежа от ISSN национални центрове, обикновено разположени в националните библиотеки, и се координират от Международния ISSN център в Париж. Международният център е междуправителствена организация, основана през 1974 г. след споразумение между UNESCO и френското правителство.

Когато серийно издание с еднакво съдържание се публикува на няколко вида носители, на всеки вид носител се дава отделен ISSN номер. Например, много издания се публикуват както в печатни, така и в електронни СМИ. Системата ISSN определя тези видове като print ISSN (p-ISSN) и electronic ISSN (e-ISSN) съответно.[1] Освен това, както е определено в ISO 3297:2007, на всяко серийно издание в системата ISSN се дава също linking ISSN (ISSN-L, свързващ номер), обикновено същия като ISSN номера, даден на изданието на неговия първо публикуван носител, който номер свързва всички ISSN номера, дадени на серийното издание, на всеки носител.

Източници

редактиране
  1. ISSN InterNational Centre. The ISSN for electronic media // Посетен на 2020-07-283.

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране