Изкуство от периода на великото преселение на народите

Миграционния период на изкуството идва с произведенията на германските народи по време на Великото преселение на народите (около 300 – 900 г.). Той включва миграционното изкуство на германските племена в Европа, както и началото на островното изкуство, което слага началото на хиберно-саксонско изкуство на Англо-саксониа и келтското сливане в британските острови. То обхваща много различни стилове в изкуствотозаедно с полихромния и животински стил. След християнизацията изкуството на миграционния период се развива в различни школи от Ранното средновековно изкуство на Западна Европа, подредени по региони като Англосаксонското и Каролингско изкуство, преди да се развият стиловете Романика и Готика.

Раменни закопчалки от англосаксонското кораборемонтно корабостроене в 7 век от Сътън Ху. Британски музей.

Библиография

редактиране
  • Boltin, Lee, ed.: Treasures of Early Irish Art, 1500 B.C. to 1500 A.D.: From the Collections of the National Museum of Ireland, Royal Irish Academy, Trinity College, Dublin, Metropolitan Museum of Art, 1977, ISBN 0-87099-164-7.
  • Bunker, Emma C. (2002). Nomadic art of the eastern Eurasian steppes: the Eugene V. Thaw and other New York collections. New York: The Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-0-300-09688-0.
  • Malcolm, Todd, The Early Germans