Художествена изложба

(пренасочване от Изложба)

Художествената изложба е мястото, където творения на изобразителното изкуството са представени пред публика. Съществуват изложби на картини (живопис), скулптури, графика, фотоизложби и други.

Изложбена зала

Понякога изложбите са на един-единствен творец („самостоятелна изложба“), а понякога са на група творци („групова изложба“), напр. на художници, работещи по една и съща тема. Те могат да бъдат временни или постоянни. Галериите и музеите са предпочитано място за изложби. В музеите обикновено се излагат постоянни сбирки или колекции, докато в галериите изложбите са временни. Разновидност на временните изложби с комерсиална цел са арт панаирите.

В съвременния български понякога като синоними за изложба се използват „експозиция“ или дори „презентация“.

Източници

редактиране

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, том 1, София, 1980 г. Издателство на БАН