Изместването е процес на работа на съня. Психичната стойност на мислите в съня претърпява изместване по време на конструирането на проявения сън.