Изобар (ядрена физика)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Изобар.

Изобарите са атоми с еднакви масови числа, но с различен брой протони в атомните ядра. Изобарите са различни химични елементи и имат различни физични и химични свойства.

ПримериРедактиране

  • 1840Ar
  • 1940K
  • 2040Ca

Вижте същоРедактиране