Изобар

Уикимедия пояснителна страница

Изобар може да се отнася за:

  • изобари, атоми с еднакво масово число
  • изобар, линия на чертеж или карта, свързваща точки с еднакво налягане
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.