Изпитът е вид проверка, целяща да установи нивото на овладяване на знанията по определен предмет.[1] Изпитите могат да бъдат устни и писмени. Провеждат се от назначена специална комисия, въз основа на предварително подготвени теми. Темите съдържат въпроси, обхващащи изучения материал, обект на проверката.

Източници

редактиране
  1. изпит // ibl.bas.bg. Институт за български език, 2023. Посетен на 2023-02-18.