Източнохристиянски църкви

Източнохристиянските църкви се разделя на три групи. Те са следните, подредени по численост: