Илиризмът или илирийското движение е културно-политическо движение, възникнало в Хърватия през 1830-те години, като основна роля за възникването му играе поетът и журналист Людевит Гай. Илиризмът си поставя за цел сближаването на южните славяни в Хабсбургската монархия и развитието на литературата на сърбохърватски език.[1] То е смятано за начален етап на Хърватското възраждане.

Издаваният от Людевит Гай вестник „Даница илирска“

БележкиРедактиране