Илюстрация е изображение, което придружава и обяснява даден текст. Илюстрацията може и да допълва текста.[1] Изображенията могат да бъдат рисунки, фотографии, заснети картини, графики и т.н. Също така илюстрацията е и езиково средство на илюстративно, образно обясняване на нещо. Следователно може да се каже, че илюстрацията като цяло е най-често художествено (рисунка, фотография и под.) или друго (словесно, жестово и пр.) пояснение на идея, ситуация, явление, сцена, епизод и т.н.

Илюстрация на Джеси Уилкокс Смит
Илюстрация на Гюстав Доре към третата част от „Божествена комедия“ на Данте, „Рай“

Думата идва от латинското lustrum, „блясък“, „сияние“, което на свой ред идва от lux, „светлина“ – тоест елемент, който хвърля светлина върху останалите, обяснява ги.

Илюстрациите са особено типични за детските книжки, учебниците, ученическите издания на литература, също придружаващите изображения са чести в някои типове научна литература. Илюстрации има в дипляните с информация, където придружават и допълват текста, във виртуалните текстове, във вестниците – най-често статиите във вестниците са „илюстрирани“ или придружени от снимков материал.

Техническа илюстрация

редактиране
 
Диаграма на изпити CEFR и ESOL за английски език

Техническата илюстрация е употребата на илюстрацията, за да се комуникира визуално информация от технически вид, това може да са технически рисунки или диаграми, както и различни статистически графики за визуализиране на количествени статистически данни.

Вижте също

редактиране