Имо̀т или имущество означава „земя, сгради, вещи като притежание на някого; имущество“ [1].

Думата „имот“ в българския език се асоциира предимно със собственост върху недвижимо имущество. За недвижимо имущество се смята собствеността върху различните видове и категории земи и различните видове и с различно предназначение сгради и части от сгради.

Строителството на сгради, управляването на имоти, търговията с недвижими имоти, инвестирането в недвижими имоти, оценката на недвижими имоти и някои други дейности, свързани с недвижимите имоти, са обединени под общото название „бизнес с недвижими имоти“.

Инвестиции в недвижими имоти

редактиране

Инвестицията в недвижими имоти се счита за една от най-надеждните и доходоносни видове инвестиции.

Външни препратки

редактиране

Правителствени институции за обслужване на недвижимите имоти:

Източници

редактиране