Императорска гвардия

Вижте пояснителната страница за други значения на Гвардия.

Императорска гвардия е термин за лична гвардия (охранителна войска) на император (или подобен по ранг владетел). Може да се отнася за някое от следните понятия.

Подобни редактиране

Такава функция изпълняват също военни формирования и воини с други названия.

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.