Индустриализация е процесът на обществени и икономически промени, при които обществото преминава от прединдустриално в индустриално състояние. Тези промени са тясно свързани с технологичните нововъведения, най-вече развитието на масово производство на енергия и на металургията.

Парната машина на Джеймс Уат
Aplerbecker Hütte, индустриална зона край Дортмунд, Германия, около 1910.

Вижте също

редактиране