Инсектицид (на латински: insectumнасекомо и на латински: caedo – убивам) представлява химически препарат използван за унищожаване на вредни насекоми. Инсектицидите са химични съединения с различен химичен състав и биват класифицирани в следните групи: