Интензитет (също и напрегнатост) е термин, чрез който се описва интензивността на дадено явление.

Като физическа величина може да се отнася за:

Вижте също Редактиране

  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.