Интервал (математика)

Вижте пояснителната страница за други значения на Интервал.

В математиката интервал е множество от реални числа, което се състои от всички числа, които се намират между дадени 2 числа. Тези 2 числа се наричат крайни точки на интервала

Отворен и затворен интервал редактиране

Крайната точка може да се съдържа или да не се съдържа в интервала. Когато тя се съдържа, интервалът се нарича затворен, а когато не се съдържа – отворен.

 
 
 
 
 
 
 
 

 , Множеството на реалните числа
 , Празното множество
 , Числото