Зараза пренасочва насам. За филма от 1995 г. вижте Зараза (филм).

Заразяване пренасочва насам. За филма от 2011 г. вижте Заразяване (филм).

Инфекция е биологично явление на извършващо се в околната среда взаимодействие между микро – и макромира, при което микроорганизмите използват патогенни фактори за инвазия, адаптация и възпроизвеждане, а макроорганизмът включва ограничаващи защитно-приспособителни и компенсаторни механизми.

Най-често инфекцията се свързва с редица локални и общи симптоми, наречени възпаление. Инфекцията причинява също така загуба или патологична функция на тъканите и тяхната некроза. Повечето известни на медицината болести са инфекциозни.

Инфекциозност е способността на част от микробните видове да причиняват инфекция, независимо от това, дали тя се изразява клинично или липсват болестни симптоми. Кръгът от различни видове макроорганизми, в които даден микробен вид може да предизвика инфекция, се обозначава като инфекциозен спектър на съответния микробен вид. Инфекциозният спектър на някои микроорганизми е много широк. Например, вирусът на бяса причинява инфекции във всички млекопитаещи. Други микроби имат тесен инфекциозен спектър. Например, в естествени условия причинителят на гонореята, сифилиса, коремния тиф, паротитния вирус и др. причиняват инфекции и заболявания само при човека.

Инфекциозни агентиРедактиране

Вижте същоРедактиране