Иродиадите (Herodianer) са управляваща (царска) династия в Юдея, която под патронажа на древния Рим управлява Юдея, или част от нейната територия в периода 37 г. пр. Хр. - 76 г. сл. Хр.

Области в Юдея по времето на Ирод Велики

Родоначалник дал и наименованието на царстващата династия е Ирод Велики, син на Антипатър Идумейски II, който през 47 г. пр. Хр. става прокуратор на Юдея. Ирод от своя страна в 37 г. пр. Хр. получава от Рим царски титул. Най-малко единадесет от членове на управляващата Юдея и римската провинция Юдея династия са упоменати в Новия завет. Произходът на династията е идумейски.

Синове на Ирод I Велики: Ирод Архелай, управлява Юдея, Идумея и Самария от 4 г. пр. Хр. до 6 г. сл. Хр., Ирод Антипа, тетрарх на Галилея и Перея от 4 г. пр. Хр. до 39 г. сл. Хр., Ирод Филип II тетрарх на Итурея от 4 г. пр. Хр. до 34 г. сл. Хр.

Бракове на ИродРедактиране

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
1 Ирод * 73
†4
Антипатър Идумейски II Кипрос A Дорида ∞47 Развод, след 14 години отново в двореца
B Мариамна I [1] * 54?
∞37
†29
хасмонеика, внучка на Хиркан II
C (племенница) ∞30?
D (братовчедка) ∞29?
E Малтака ∞27
†4
самаритянка
F Клеопатра ∞25
G Мариамна II ∞23 дъщеря на Симон бен Боетусиан, брак разведен
H Палада ∞21
I Федра ∞19
J Елпида ∞17

Деца на ИродРедактиране

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
2 Антипатър [2] * 45?
†4
Ирод [1] Дорида [1A] A (дъщеря на
Антигон)
∞14?
B Мариамна [21] ∞5? племенница
3 Александър [3] * 36?
†7
Ирод [1] Мариамна [1B] A Глафира ∞17 дъщеря на Архелай от Кападокия
4 Аристобул [4] * 35?
†7
Ирод [1] Мариамна [1B] A Береника * 36
∞17
дъщеря на Саломе I, сестра на Ирод [1]
5 (син) * 33?
†Рим
Ирод [1] Мариамна [1B]
6 Салампсио * 33? Ирод [1] Мариамна [1B] A Фасаел * 44
∞7
братовчед (син на Фасаел, братът на Ирод [1])
7 Кипрос * 32? Ирод [1] Мариамна [1B] A Антипатър * 34?
∞7
братовчед (син на сестрата на Ирод [1])
8 Ирод Филип I
(Ирод Боет)
* 22? Ирод [1] Мариамна [1G] A Иродиада [20] племенница
9 Ирод Архелай * 23? Ирод [1] Малтака [1E] A Мариамна [21]
B Глафира [3A] разведена жена на Александър [3]
10 Ирод Антипа * 21? Ирод [1] Малтака [1E] A (дъщеря на Арет)
B Иродиада [20] разведена жена [8A] на Ирод Боет [8]
11 Олимпия * 19? Ирод [1] Малтака [1E] A Йосиф * 45? братовчед (син на брата на Ирод [1])
12 Ирод Филип II * 20?
†34 AD
Ирод [1] Клеопатра [1F] A Саломе [41] племенница
13 Ирод * 18
† 4
Ирод [1] Клеопатра [1F] ?
14 Фасаел * 19?
† 4
Ирод [1] Палада [1H] ?
15 Роксана * 18? Ирод [1] Федра [1I] A (син на Ферор) * 30?
∞4
братовчед (Pheroras е брат на Ирод [1]); годеж чрез Август]]
16 Саломе * 17? Ирод [1] Елпида [1J] A (син на Ферор) * 30?
∞4
братовчед (Pheroras е брат на Ирод [1]); годеж чрез Август]]

Внуци на ИродРедактиране

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
17 Ирод от Халки * 15
†48 AD
Аристобул [4] Береника [4A] A Мариамна [28] * 1? &братовчедка;
B Береника [35] племенница
C (дъщеря на Антипатър [32]) племенница
18 Ирод Агрипа I * 13?
†44 AD
Аристобул [4] Береника [4A] A Кипрос [26] братовчедка
19 Аристобул Младши * 10? Аристобул [4] Береника [4A] A Йотапа дъщеря на Сампсигерам II, цар на Емеса
20 Иродиада * 8? Аристобул [4] Береника [4A] A Ирод Боет [8] * 22? чичо, разведен
B Ирод Антипа [10] * 21? чичо
21 Мариамна * 16? Аристобул [4] Береника [4A] A Антипатър [2] чичо (вероятно само годеж)
22 Антипатър * 15? Фазел [6A] Салампсио [6] ?
23 Ирод * 13? Фазел [6A] Салампсио [6] ?
24 Александър * 11? Фазел [6A] Салампсио [6] ?
25 Александра * 9? Фазел [6A] Салампсио [6] A Тимий от Кипър няма деца
26 Кипрос * 7? Фазел [6A] Салампсио [6] A Ирод Агрипа I [18] * 13
†44 AD
братовчед
27 Кипрос * 12? Антипатър [7A] Кипрос [7] A Алексас Селкиас син на съпруга на Саломе, сестрата на Ирод [1]
28 Мариамна * 1? Йосиф [11A] Олимпиада [11] A Ирод от Халки [17] внук на Ирод [1], прадядото по майчина линия
29 Александър * 12? Александър [3] Глафира [3A] ?
30 Тигран Дикран * 11?
†36 AD
Александър [3] Глафира [3A] няма деца
31 (син) * 13? Антипатър [2] дъщеря на Антигон [2A] A дъщеря на Pheroras * 13? Ферор е брат на Ирод [1]
32 (дъщеря) * 12? Антипатър [2] ? A Ирод от Халки [17] * 15?
†48
братовчед

Правнуци на ИродРедактиране

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
33 Марк Юлий Агрипа *?27 г. сл. Хр.
†93 г. сл. Хр.
Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] няма деца
34 Друз * 23 г. сл. Хр. Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] няма деца
35 Береника * 30 г. сл. Хр. Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] A Марк
B Ирод от Халки * 15
†48 AD
чичо
C Полемон цар на Киликия
D Тит * 39 AD
†81 AD
любовник, син на Веспасиан
36 Мариамна * 32 г. сл. Хр.? Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] A Архелай разведена
B Деметрий
37 Друзила ? Ирод Агрипа I [18] Кипрос [26] A Азиз цар на Емеса
B Марк Антоний Феликс римски прокуратор
38 Аристобул ? Ирод от Халки [17] Мариамна [28] A Саломе [41] братовчедка
39 Берникиан ? Ирод от Халки [17] Береника [35] ?
40 Хиркан ? Ирод от Халки [17] Береника [35] ?
41 Саломе * 14? Ирод Боет [8] Иродиада [20] A Ирод Филип [12] * 20
∞30 AD
†34 AD
чичо
B Аристобул [38] братовчед втори град
42 Йотапа ? Аристобул [19] Йотапа [19A] няма деца
43 Тигран Дикран ? Александър [29] ? ?
44 Кипрос ? Алексис Хелкиас Кипрос [27] ?

Праправнуци на ИродРедактиране

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
45 Ирод ? Аристобул [38] Саломе [41] ?
46 Агрипа ? Аристобул [38] Саломе [41] ?
47 Аристобул ? Аристобул [38] Саломе [41] ?
48 Береника ? Архелай [36A] Мариамна [36] ?
49 Агрипин ? Деметрий [36B] Мариамна [36] ?
50 Агрипа †79 AD Марк Антоний Феликс [37B] Друзила [37] умира в Помпей при изригването на Везувий
51 Гай Юлий Александър ? Тигран [43] ? A Йотапа

Прапраправнуци на ИродРедактиране

Nr. Име */† Баща Майка Брак Съпруга */∞/† Бележки
52 Гай Юлий Агрипа ? Гай Юлий Александър [51] Йотапа [51A] ?
53 Гай Юлий Александър Беренициан ? Гай Юлий Александър [51] Йотапа [51A] ?

ИзточнициРедактиране

  1. екзекутиран по заповед на Ирод [1].
  2. „екзекутиран“
  3. „екзекутиран“
  4. „екзекутиран“

Вижте същоРедактиране

ЛитератураРедактиране

  • Peter Richardson, Herod – King of the Jews and Friend of the Romans, Minneapolis 1999, ISBN 0-8006-3164-1
  • K. C. Hanson, The Herodians and Mediterranean Kinship, in: Biblical Theological Bulletin (3 Teile), Teil 1: Genealogy and Descent Bd. 19 (1989), S. 79-81
  • Julia Wilker: Für Rom und Jerusalem. Die herodianische Dynastie im 1. Jahrhundert n. Chr. Frankfurt a.M. 2007, ISBN 978-3-938032-12-1

Външни препраткиРедактиране