INRI е акроним на латинското IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM, което в превод значи „Иисус Назорей, Цар Юдейски»“.

Разпятието с надпис INRI
Близък план: INRI
Разпятие Христово от Евграф Сорокин

Фразата произлиза от Новия завет и се споменава и в четирите канонични евангелия – Матей 27:37, Марк 15:26, Лука 23:38, Иоан 19:19.

КонтекстРедактиране

Ето как предава историята с надписа евангелист Йоан:

А Пилат написа и надпис, и го постави на кръста. Написано беше: Иисус Назорей, Цар Иудейски.

Тоя надпис четоха мнозина от иудеите, понеже беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по еврейски, гръцки и латински.

А първосвещениците иудейски казваха на Пилата: недей писа: Цар Иудейски, но че Той каза: Цар Иудейски съм.

Пилат отговори: каквото писах, писах.

(Йоан 19:19 – 22)

Вижте същоРедактиране