Ихтиофобия или страх от риба може да се отнася към различни културни феномени, като страх от ядене на риба, или страх от мъртви риби, както и на специфична фобия. Галеофобията (Galeophobia) е подтип на ихтиофобията насочена специално към един вид риба – акули.