Страх

Емоция, предизвиквана от възприемането на опасност или заплаха
Вижте пояснителната страница за други личности с името Страх.

Страхът е комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората и животните, които се активират от явление или обект, тълкуван като заплашителен.

Изражение на страх според Чарлз Дарвин.

Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, без индивидът преди това да е попадал в ситуациите, които ги предизвикват, и са плод на фантазията (често са по-интензивни от породените от непосредствения опит).

За разлика от усещането за тревожност, което е дифузно, страхът е ясно предметно обвързан.

Страхът е чувство, породено от някаква случка. Ако някой е страдал, го е страх да не попадне отново в такава ситуация.

Има различни видове страх. Един от видовете е страх от несподелена любов, какъвто може всеки да е изпитал. Друг вид страх е страхът от различни животни. Голяма роля във всекидневието на човека играят неговите емоции. Страхът, както при човека, така и при животните, се определя като инстинктивна реакция на потенциална опасност. Ако се направи психоанализа за причините, пораждащи страх, и се потърси отговор на въпроса какво е страх, ще трябва да се разгледа биологичната същност на страха. Тогава може да се даде точен отговор. При съществуваща опасност определени зони от мозъка – амигдала и хипоталамусът – се активират, за да контролират физическия отговор на страха. Химически вещества като адреналин и стрес хормона – кортизол, се изливат в кръвоносната система, като това изливане предизвиква определени физически реакции.

Библиография редактиране

  • Риман, Фр. Основные формы страха. СПб., Алетейа, 1998.
  • Александрова, Наталия. Тревожност при хора в напреднала и старческа възраст. С., 2002.
  • Риман, Фриц. Основни форми на страх. С., Лик., 2002.
  • Загоров, О. Т. Към философията на човека. С., Знание, 2002, 153 – 168.
  • Риман, Ф. Основные формы страха: Исследования в области глубинной психологии: Учебное пособие. 2005.
  • Шубина, Елена. Страхът: враг или приятел. С., Хомо футурус, 2007.
  • Лежепеков, Михаил. Как да се освободим от страховете си. С., Сиела, 2007.
  • Македонски, Велко. Страхът – психологично изследване. С., Сириус 4, 2009.

Външни препратки редактиране