Йозмиш е каган на Източнотюркския каганат, управлявал през 742-743 година.

Йозмиш
източнотюркски каган
Починал
743 г.

Той е взима властта по време тежка гражданска война, съпътствана с нападения на уйгури, басмили и карлуки.

Йозмиш е убит през 743 година от басмилите и главата му е изпратена в столицата на империята Тан Чанан. Наследен е от брат си Баймей.

Билге Кутлуг каган на Източнотюрския каганат (742 – 743) Баймей