Кавалерийски корпус (Русия)

(пренасочване от Кавалерийски корпус)

Кавалерийският корпус е военно обединение в Действащата руска армия в Руско-турската война (1877 – 1878).

Кавалерийският корпус е създаден в хода на войната след неуспешните атаки на Плевен. Формиран е в съответствие с решението на Военния съвет на Действащата руска армия от 1 септември 1877 г. Наброява 5508 кавалеристи и 30 оръдия. Командир корпуса е генерал-лейтенант Евгений Крилов, заменен на 22 септември от генерал-лейтенант Йосиф Гурко.

Основна задача на корпуса е действия срещу комуникациите на Западната османска армия с командир Осман паша западно от шосето Плевен - София и по долината на река Вит. След немного време се оказва, че конницата не е пригодна за самостоятелни действия при осъществяване на блокадата на Плевен. Частите на корпуса са включени в състава на Западния отряд с командир генерал-лейтенант Йосиф Гурко и формират основно Десния летящ отряд.

Източници редактиране

  • Георгиев Г. Освободителната война 1877-1878. С., 1986, с. 98.