Калина (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Калина може да се отнася за:

Калина в средно-тракийските говори означава и втората сестра на съпруга. Например: Тя ми се пада калина. В село Обручище, Старозагорско, тази дума още се употребява с такова значение, макар и вече рядко.

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.