Канализацията е система от канали за извеждане на отпадъци от човешка дейност и вода.

Канализацията в Париж

Основен елемент е на съвременната градска и селска икономика.

Първите канализации са създадени през Древността от Шумер и Древния Рим. Системите са развити през Античността, но са забравени през Средновековието. Едва в Новото време в градовете на Западна Европа се възобновява изграждането на подобни системи.

Вижте също

редактиране