Капски полуостров

Капски полуостров (на африканс: Kaapse Skiereiland) е разположен южно-югозападно от град Кейптаун, Капска провинция, ЮАР на Атлантическия океан.

Модел, създаден от снимки на спътника Landsat; на преден план са градът вляво и полуостровът вдясно

От северния му край започва югозападната част на Кейптаун на платовидната планина Тейбъл. На южния му остър край се намира нос Добра надежда. Някои неправилно считат, че носът е граница между Атлантическия и Индийския океан. Най-южната точка на Африка е Иглен нос, на около 150 километра югоизточно. При нос Добра надежда обаче бреговата линия за първи път завива на изток.

Централната част на полуострова заемат природни резервати и паркове, а бреговете са заети предимно с пясъчни плажове. Релефът му е разнообразен: планини се сменят с долини, много от които подхождат за отглеждане на лозя. Вината от Капския полуостров се изнасят в много страни.