Вижте пояснителната страница за други значения на Плато.

Пла̀то (от френски: plateau; plat – „плосък“) е слабо разчленена вълнообразна равнина, издигаща се над околния терен със стръмни склонове и равно било.[1] Платата биват: структурни (с хоризонтални пластове), лавови, денудационни (междупланински падини, запълнени с изветрителни продукти). Типични плата са Юкон, Колорадо, Уфимско плато. В България – Провадийско плато, Шуменско плато, Франгенско плато.

Платото Рорайма.

Бележки Редактиране