Вижте пояснителната страница за други значения на Плато.

Пла̀то (от френски: plateau; plat – „плосък“) е слабо разчленена вълнообразна равнина, издигаща се над околния терен със стръмни склонове и равно било. Платата биват: структурни (с хоризонтално залягащи пластове), лавови или вулканични (в тях неравностите от предишния релеф са бронирани със застинала лава), денудационни (представляват издигнати денудационни равнини, т.нар. пенеплени или абразионни равнини) и планински (междупланински падини, запълнени с изветрителни продукти, пренесени от околните височини).[1] Типични плата са Юкон, Колорадо, Уфимско плато. В България – Провадийско плато, Шуменско плато, Франгенско плато.

Платото Рорайма.