Карамендерес е река в Турция. Това е съвременното име на река Скамандър, покрай която според Илиада са се водили битките по време на Троянската война. Днес е на територията на вилает Чанаккале.

Troy scamander.JPG