Карантания е ранносредновековна славянска държава на Хорутаните в Централна Европа, възникнала през 7 век и просъществувала близо триста години.

Карантания
Трон на карантански княз

През 611 г. карантански отряди нахлуват в Бавария по долината на река Драва и опустошават областта, този път без помощта на съседните авари. След 620 г. Карантания е включена в състава на Държавата на Само под името Винедска провинция (marca Vinedorum). Неин владетел бил княз Валук (Vallux dux Vinedorum). През 658 г. Само починал и държавата му се разпада, а Карантания продължава самостоятелно съществуването си.

Вижте същоРедактиране