Карапакс е термин, който се отнася за гръбната част на екзоскелета на някои животни или черупката на други.

Ракообразни

редактиране

При ракообразните, карапакса е част от екзоскелета, който покрива главогръда (cephalothorax). Много добре е развит при омарите и повечето раци. Функцията му е предимно защита на главогръда.

Костенурки

редактиране
 
Рогови щитчета и кости на карапакса при костенурките

Карапакс е горната, изпъкнала част от черупката на костенурка, изградена от плътно свързани кости и покрита с рогови щитчета. Броят, големината и формата на роговите щитчета са характерна особеност за всеки вид и позволяват морфологично разграничаване на отделните видове.

На лявата част на схемата са показани групите рогови щитчета означени с арабски цифри. В дясната част с римски цифри са посочени различните групи кости анатомично разположени под роговите щитчета. Съответните групи са:

Рогови щитчета Кости
1 шийни (cervical) I тилни (nuchal)
2 странични (marginal) II периферни (peripheral)
3 надопашн(о/и) (supracaudal(s)) III (pygal)
4 плеврални (plaural) IV ребрени (costal)
5 гръбначни (vertebral) V неврални (neural)
* надстранични (supramarginal)
изключение
VI (suprapygal)