Карбилесите са тракийско племе, живяло в региона на Средна Места. Споменава се само от Плиний Стари в следния негов откъс:

...от дясната страна на реката Стримон живеят дентелети и меди чак до споменатите вече бисалти; от лявата страна - дигери и много племена от бесите чак до реката Местос, която заобикаля подножието на планината Пангей между халети, диобеси и карбилеси, а после между бриги, сапеи и одоманти.[1]

Твърде вероятно е да става дума за племето карбилети, което според Плиний е живяло край Марица. Според Димитър Дечев става дума за едно и също племе, като това го кара да смята, че карбилесите са живели някъде в Северозападните Родопи.[2]

БележкиРедактиране

  1. Plin. N. H. 4.18
  2. Делев, Петър. Районът на Средна Места в древността. // Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998 – 1999 г.. София, NOUS Publisher, 2002. ISBN 954-90387-6-9. OCLC 405177082. с. 17.