Одомантите (на старогръцки: Ὀδόμαντες, Odomanti, Odomantes) са тракийско племе, в Пеония, живяло първо западно от Стримон (днешна Струма) на Халкидически полуостров.

Пеония, племена

От там те са прогонени от македонците в територията източно от Стримон. През класическата епоха те са живели на западния крак на планината Пангеон. Тукидид доказва, че през 429 г. пр. Хр., по времето на похода на Одрисите на Ситалк против македонците, те са населявали тази територия. Одомантите участват в изкопаването на земните богатства в Пангеон и са заплашвани от Таситите (от Peraia). Мегабаз има трудности с одомантите при неговите действия в Тракия. Одомантският цар Полес дава голяма войска от наемници за тракийския поход на спартанеца Клеон. Одомантите и другите тракийски племена от територията на Стримон се съпротивляват през 520 г. пр. Хр. против персийското владетество и през похода на Ксеркс I против Гърция.

През римско време територията, където живеят одомантите се нарича Terra Odomantica.

Според Ликофрон Ситон, син на Посейдон или Арес, e тракийски цар на племето одоманти или хадоманти в Пеония на полуострив Ситония.

ЛитератураРедактиране

  • Aspasia Pavlopoulou, Thrakien bei Herodot. Darstellung einer Zwischenwelt. Studien zu Herodots Geschichte, Geographie und Ethnographie Thrakiens. S. 433, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilian-Universität München, Institut für Alte Geschichte, München 2006.

ИзточнициРедактиране

  • Inventory of Archaic and Classical Poleis: An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation by Mogens Herman Hansen and Thomas Heine Nielsen, 2005, ISBN 0-19-814099-1, page 854: ... Various tribes have occupied this part of Thrace: Bisaltians (lower Strymon valley), Odomantes (the plain to the north of the Strymon)....

БележкиРедактиране