Категория:Фауна на Индия

Тази категория включва фауната, ендемична в Индия. За неендемичната фауна вижте Категория:Фауна на Индо-Малайската област и Категория:Фауна на Палеарктика.