Уикипедия:Категории

(пренасочване от Уикипедия:Категория)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Категориите в Уикипедия са автоматично създавани и подреждани списъци от заглавията на страниците, причислени към тях. Тези заглавия са препратки и чрез тях се достига до съответните страници. Обратно, и до категориите също може да се достигне чрез препратки, разположени в долния край на страниците. Причисляването към една или повече категории става чрез добавяне на прости команди в тялото на страницата, която трябва да бъде категоризирана. Не е необходимо да се редактира самата категория.

Ако статията се нуждае от категоризация и не знаете към коя категория спада можете да използвате шаблона {{Некатегоризирана статия}}, който ще добави автоматично статията в Категория:Некатегоризирани статии. Вижте също Некатегоризирани страници за пълен списък на некатегоризираните страници.

За по-лесно разбиране на понятието си представете, че категорията е чекмедже, в което се намират обектите от един характер. Потребителят може да отвори чекмеджето и да разгледа сходните обекти, включително и групирани във вътрешни по-малки чекмеджета (подкатегори), или през шкафа (надкатегорията) да отскочи до съседно чекмедже (друга категория от същото ниво). Чекмеджетата в Уикипедия са виртуални и даден предмет може да е в няколко едновременно (напр. Иван Вазов да е едновременно българин, министър и писател).

Предимства

редактиране

Уикипедия съдържа много списъци, но те не са изчерпателни и актуални, тъй като постоянно се добавя и премахва съдържание към енциклопедията. Затова в софтуера на Уикипедията – МедияУики, е добавена системата „категории“, която създава и актуализира автоматично някои от тези списъци.

Страниците могат да бъдат причислени към която и да е категория, и то не само към една. Например ако в статията „Васил Левски“ има препратка към „[[Категория:Български революционери]]“, значи статията „Васил Левски“ спада към тази категория. Може пак така да се включи и към още други категории, при което заглавието на статията автоматично ще се покаже в изброяването във всяка от тези категории.

Страницата на една категория може да съдържа пояснителен уводен текст, който може да бъде редактиран като всяка друга страница. Този текст (ако съществува) се показва в самото начало на категорийната страница, след това са показани подкатегориите на съответната категория, последвани от заглавията на страниците, причислени към категорията (автоматично създаден списък, съдържание).

Най-отдолу, отделено, се виждат надкатегориите (родителските категории) на тази категория, тоест тези, в които тя се показва като подкатегория (дъщерна категория).

Създаване на категории

редактиране

Предварителна проверка

редактиране

Силно е желателно преди създаването на категория да се провери дали съществува такава или много подобна на нея категория, дали наистина има нужда от нова категория или статията може да се постави в някоя от съществуващите вече категории.

Например: Ако искате да поставите статия за някого в Категория:Хора от Канада, то започнете от Категория:Хора по националност и ще откриете, че вече съществува подходяща Категория:Канадци.

Минимален състав

редактиране

Прието е да се създават категории с достатъчно голям потенциал бързо да бъдат напълнени. Счита се, че всяка категория следва да обединява минимум 3 статии и подкатегории, в редки случаи поне 1 статия и 1 подкатегория – например главна статия Голф и дъщерна Категория:Играчи на голф в майчинската Категория:Голф.

Категории, които в продължение на известно време остават празни или само с 1 файл (статия или подкатегория), се изтриват.

Списък вместо категория

редактиране

Преценете дали създаването на списък или друго групиране няма да е по-подходяща техника в някои случаи. Например

  • за любопитна информация (тривия) (като „притежатели на кучета“ и т.н., вижте и general trivia policies),
  • когато включването на всеки отделен член в категорията би изисквало обяснение.
Забележка: Подобни категории може да бъдат предложени за изтриване от някои уикипедианци.

Ясна дефиниция

редактиране

За предпочитане е дефиницията на категорията (на самата страница на категорията) да не допуска неясни или съмнително неутрални случаи. Често препращането към съответната статия в Уикипедия, не е достатъчно за дефиниция на категорията. Ако статията, която искате да използвате за основа, сама по себе си е с проблематично съдържание, опитайте се да я подобрите. Ако и това не е достатъчно, напишете на страницата на категорията определение какво се включва и какво не се включва в категорията с посочване на статията/иите като информация за контекста.

Например: „Атеист“ може да бъде използван като обиден термин (хората, на които според ислямското религиозно право е наложена фатва, и до днес биват „заклеймявани“ като атеисти (в смисъла на безбожници) от своите „противници“, независимо дали първите считат себе си за атеисти). Някои от двусмислиците (и липсата на неутралност) при категорията „Атеисти“ са свързани с неясното разграничение между „пълен“ и „слаб“ атеизъм (вж. статията атеизъм) и дали само открито изразените последователи на атеистичните вярвания трябва да бъдат споменавани или всеки, за когото нормално се смята, че е атеист. Вижте как е дефинирана en:Category:Atheists.

Пътища за създаване

редактиране

Има различни пътища към създаването на категория.

  • Първият вариант е чрез формуляра по-долу, в който предварително е вписан необходимият за тази цел префикс Категория: и от потребителя се иска само да добави името на новата категория:

  • Вторият вариант е да се използва полето „Търсене“ в навигационната лента. Там обаче ръчно трябва да се изпише Категория: и името на желаната категория (без интервал след двоеточието). Ако категорията не съществува, най-горе ще се появи като червена препратка. Трябва да се щракне върху нея.
  • Третият вариант е да се тръгне от статия. В статия, която ще бъде причислена към желана нова категория, например с име АБВ, трябва да се сложи [[Категория:АБВ]]. Така автоматично се създава нова категория с име АБВ и заглавието на статията се записва в нея. Всяка категория има собствена страница, която отначало е празна и затова препратката към нея в първия момент е червена. Щракването на нея ще отвори страницата за редактиране.

Въпрос на лично предпочитание и рутина кой от трите начина ще използване. След като страницата на категорията е отворена за редактиране, минималното ѝ съдържание е

По възможност се добавят:

Причисляване на страница към категория

редактиране

Преценете дали трябва за статията да създавате нова категория, или е уместно да причислите статията към някоя съществуваща категория. За да укажете, че определена страница принадлежи към дадена категория, е нужно да напишете следното в самата страница (препоръчително е в края, точно преди междууикитата):

[[Категория:Име на категорията]]

Когато причислявате страница към категория, изберете подходящата, която се намира най-дълбоко в йерархията на категориите, и то само нея. Например статията Европа би могла се включи Категория:Континенти, но също така и в Категория:География. Категория:Континенти обаче е подчинена на Категория:География (намира се на по-голяма дълбочина) и следователно е по-правилният избор. Причисляването и към двете категории не е логически правилно, тъй като щом статията принадлежи към Категория:Континенти, а Категория:Континенти е дете на Категория:География, то статията по косвен път се включва и в Категория:География. Поради тази причина неправилно е и поставянето на [[Категория:Българи]] в статията Васил Левски, тъй като тя вече е причислена към Категория:Български революционери, която е подчинена на Категория:Българи.

Подреждане на страниците в категориите

редактиране

Списъкът на страниците, принадлежащи към дадена категория, се подрежда по азбучен ред на техните имена. Ако желаете дадена страница да се сортира по ключ, различен от името ѝ, може да добавите преди категориите служебен израз със следния синтаксис:

{{DEFAULTSORT:ключ}}

или българския му еквивалент {{СОРТКАТ:}} от падащото меню Елементи от статията, например

{{СОРТКАТ:Боромео, Карло}}

Така дефинираният ключ ще се използва по подразбиране във всички категории, независимо преди или след това, стига да нямат особен ключ. Ако е необходимо подреждането в дадена категория да се прави по особен ключ, това може да стане по следния начин:

[[Категория:Име на категория|ключ]]

например

[[Категория:Светци|Карло Боромео]]

Главна статия на категория

редактиране

Очевидно, статията Физика е главната, обзорна статия в Категория:Физика. За да означим това и да я поставим на видно място в категорията, използваме вариант на описаната горе подредба по азбучен ред. Просто в статията Физика се поставя „Категория:Физика“, а като ключ се поставя интервал (шпация), ето така

[[Категория:Физика| ]]

Причисляване на категория към категория

редактиране

Самите категории също са категоризирани в по-обобщени категории. Причисляването става чрез въвеждане на следния текст в подчинената категория:

[[Категория:Име на родителската категория]]

Например „Категория:Европа“ е дете на „Категория:Континенти“, тъй като на страницата ѝ е написано:

[[Категория:Континенти]]

Списъкът с подкатегориите на дадена категория, ако има такива, също се създава автоматично от софтуера МедияУики.

Принадлежност към повече категории

редактиране

Страниците, включително категориите, могат да са поставени, и в повечето случаи са, в повече от една категория. Категориите, към които принадлежи страницата, се показват автоматично най-отдолу (поне в облика monobook), независимо от това къде в кода на страницата е въведена препратка към категорията.

За да укажете, че дадена страница се включва в няколко категории, въведете по 1 препратка за всяка категория, например:

[[Категория:Име на първата категория]]
[[Категория:Име на втората категория]]
[[Категория:Име на третата категория]]

Решения на възможни проблеми

редактиране

Неподходящо поставена категория

редактиране

Ако на статия е поставена „неточна“ категория, премахнете я и я заменете (ако е приложимо) с правилната категория.

Ако и името на категорията, и категоризацията на статията са „точни“, но все пак съзирате проблем, можете да инициирате обсъждане в Уикипедия:Категории за проектиране.

Грешка в името на категорията

редактиране

Ако името на категорията е с очевидна правописна грешка, създайте нова категория под вярното наименование, прекатегоризирайте евентуално съдържащите се статии от старата в новата категория и отбележетее грешно наименовата категория за бързо изтриване. Забележете, че категориите не могат да се местят така, както могат да се местят статиите. Ако грешната категория съдържа твърде много членове, може прекатегоризацията да се формулира като задача за бот.

Излишни категории

редактиране

Ако името на категорията очевидно и ненужно се повтаря с друга съществуваща категория, моля впишете я за изтриване или сливане.

Неуместни категории

редактиране

Ако проблемът не е в точността, а в „(не) уместността“ отделна статия да бъде в дадена категория, можете да премахнете категорията от статията, но обмислете и за следното:

  • дали (част от) проблема не може да се реши с по-добра дефиниция на категорията;
  • ако има нужда, създайте по-уместна категория за да включите тази статия.

Ако повече статии са засегнати от подобна неуместна според вас категоризация, можете да повдигнете проблема на беседата на категорията и/или на страницата Уикипедия:Проектиране на категории или Уикипедия:Разговори. Посочете какви са Вашите предложения. Непременно отбележете, ако голяма поредица от категории е засегната от противоречия с правилата. Обмислете дали да поканите и други уикипедианци да участват в дискусията (напр. оставете бележка на беседите на тези, които според историята са редактирали категорията или беседата ѝ, или на потребителските беседи на участниците в релевантни проекти.

Преименуване на категории

редактиране

Технически е невъзможно да се преименуват (преместват) страници от именно пространство Категория: (по познатата процедура за статии), тъй като статиите с пренасочващата категория няма да попаднат в целевата категория.

За да се появи съдържанието на категориите с ново име, е необходимо да се създаде нова категория и да се редактират включените в старата категория страници и подкатегории, като старата им категория се замени с новата, а на старата категория (ако не е нужна) се слага шаблон за бързо триене.

Вижте също

редактиране

Ако желаете да обсъдите кои категории трябва да се създадат, изразете своето мнение на Уикипедия:Проектиране на категории.

Можете да разгледате и: