Категория:Фауна на Иран

Тази категория включва фауната, ендемична в Иран. За неендемичната фауна вижте Категория:Фауна на Палеарктика.