Кеней (гр. Καινεύς) в древногръцката митология е лапит, син на Елат (Овидий, „Метаморфози“ XII 497). Той бил неуязвим за оръжия и кентаврите го забили жив в земята с помощта на огромни стволове на дървета. Кеней е участник и в лова на Калидонския глиган (Овидий, Метаморфози XIII 305). По-късно се разпространява мит, че Кенида била тесалийска девойка, която Посейдон изнасилил и след това изпълнил желанието ѝ да я превърне в неуязвим мъж (Аполодор, Епитом I, 22). Вече като мъж, Кенида се възгордяла от неузвимостта си и загинала в битката с кентаврите, затисната от дървета и камъни. (Овидий, Метаморфози XII, 470)[1]. Има и версия според която след смъртта си, се превърнал отново в жена и така бил погребан. Кенида/Кеней имал един син – Корон, който участвал в похода на аргонавтите.