Кечуаските езици е семейство от близки помежду си езици и диалекти в Южна Америка.

Кечуаски езици
СтранаАржентина, Боливия, Бразилия, Еквадор, Колумбия, Перу, Чили
РегионАнди, Западна Южна Америка
Говорещинад 10 000 000
Систематизация по Ethnologue
→Кечуаски езици

Разпространение на кечуаските езици.

В зависимост от това какво разграничение се прави между език и диалект, могат да се преброят от два до 46 кечуаски езика. Най-известен е диалектът кечуаският диалект куско (Qusqu-Qullaw), който в по-ранен негов вариант е бил официален език в империята на инките.

Кечуаските езици, особено по-южните представители, използват множество думи, сходни с аймарските езици. Поради тази причина двете езикови семейства често биват обединявани в обща група – кечумара (Quechumaran). Това обединение обаче се счита за противоречиво, като общите думи се обясняват лесно с интензивното общуване между двете езикови групи.

Класификация редактиране

 
Разпределение на различните диалектни групи

Езиковото семейство се разделя на няколко подгрупи, като конкретната систематизация е обект на спорове и често се променя:

 • кечуа I или кечуа B, или централен кечуаски или уейуаш, говорени в централните планини на Перу, както и по крайбрежието му.
  • най-разпространените разновидности са хуайла анкаш, хуайла уанка, севернокончуски анкаш и южнокончукски анкаш.
 • кечуа II или кечуа A, или перифирен кечуаски, или уанпуна, който се разделя на
  • юнкай кечуа или кечуа II A, говорен в северните планини на Перу. Най-разпространеният диалект е кахамарка.
  • северен кечуаски или кечуа II B, говорен в Еквадор, Северно Перу и Колумбия
   • най-разпространените разновидности са чимборасо кичуа и имбабура кичуа.
  • южен кечуаски или кечуа II C, говорен в Боливия, Южно Перу, Чили и Аржентина.
   • най-разпространените разновидности са южноболивийски, куско, аякучо и пуно.

Произход редактиране

Поради множество причини се смята, че езикът се е зародил някъде в Централно Перу, а не в областта Куско, както често се посочва. Инките само частично допринасят за разпространението на кечуа (най-вече в Боливия). Кечуаски езици са се говорили в северната част на Куско още преди инките да пристигнат там.

Примери редактиране

Сравнителна таблица между различни кечуаски диалекти:

Стандартизиран
южнокечуаски
Аякучо Куско Боливия Еквадор Кахамарка Сан Мартин Хунин Анкаш
десет chunka chunka chunka chunka chunga trunka chunka trunka chunka
сладко misk'i miski misk'i misk'i mishki mishki mishki mishki mishki
(той) дава qun qun qun qun kun qun kun un qun
едно huk huk hux ux shuk suh suk huk huk
бяло yuraq yuraq yuraq yuraq yurak yuraq yurak yulaq yuraq

Вижте също редактиране