Киловатчас (означение: kWh, както и запис kW·h) е изънсистемна единица за измерване на работа и енергия, равна на работата, извършвана от една машина с мощност 1 киловат (kW) в продължение на 1 час.[1] Киловатчас не принадлежи към международната система SI, но поради голямото ѝ практическо значение ISO позволява използването ѝ в специални области заедно с единиците SI. Тази единица в Международна система единици е от групата на производните единици със специално име ват (W), обозначавана със символ с главна буква, поради това че е собствено име.[2] В българските популярни издания понякога се употребява означението кВтч вместо kWh.

Двойнотарифен електромер

Връзката между енергия, измервана в джаули (J), и мощността, измервана във ват (W), и времето в секунди (s) е в съответствие с математическата зависимост:

, което за производната единица ват за мощност, изразена чрез основните величини в международната система е:

Стандартната представка множител кило- (1000) към производните единици прави единицата измерител по-близка за възприемане на моментната мощност т.е. kW. С включването на интервала от време (1 час), еднозначно се измерва изразходваната енергия за извършване на определена работа с определена мощност. Киловатчасът е една от най-популярните единици, тъй като с нея се измерва консумираната от потребителите електрическа енергия. Чрез SI-единицата джаул тя се изразява така:

Измерване разхода на електрическа енергия

редактиране

За измерване на разходваната електрическа енергия се използват електромери, които директно отчитат стойността на консумираната енергия в kWh. Използват се механични и електронни конструктивни схеми.

Печка с мощност 1000 W (1 kW), работеща за 1 h (час), разсейва енергия 1 kWh (или 3,6 MJ).

Крушка от 60 W за един час консумира 0,06 kWh енергия, а примерно за хиляда часа – 60 kWh.

Ако една крушка от 100 W свети по 1 час на ден в течение на 30 дни, изразходваната енергия е:

100 W x 30 h = 3000 Wh = 3 kWh (или 10,8 MJ).
  1. Сарман, Жан-Пиер. Енциклопедичен речник по физика, Превод от френски и съставителство проф. Петко Девенски, Издателство Мартилен, София, 1995, с. 132 ISBN 954-598-041-9
  2. The International System of Units (SI) // International Bureau of Weights and Measures (BIPM), 2019. с. 147. Посетен на 7 April 2020.