Величина е общо название на количествено отношение на физични или математически обекти (дължина, площ, обем, маса, време и т.н.). Всеки отделен вид величина изразява определен начин на сравнение на геометрични фигури или физични тела.

В измерванията редактиране

По смисъла на Закона за измерванията, „Величина е свойство на явление, тяло или вещество, което може да бъде различено качествено и определено количествено.“[1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. ЗАКОН за измерванията, ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., Допълнителна разпоредба