Доцент Кирчо Георгиев Атанасов е български политик (заместник-министър и народен представител), учен и учител (математик).

Доц. Кирчо Атанасов
Роден: Пловдив, 25.07.1945 г.
Семейно положение: женен
Майчин език: български
Чужди езици: руски език – писмено и говоримо
01.09.1975 г. – 30.08.2010 г.: директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
02.09.2005 г. – 27.07.2009 г.: заместник-министър на образованието и науката
05.2006 г.: награден с орден "Орден Стара планина” I степен
2010 г.: основател на проекта "Народните будители и Аз"
2012 – 2013 г.: президент на Ротари клуб Пловдив-Пълдин
Доц. Кирчо Атанасов.jpg

От 1975 до 2010 г. е директор на Образцовата математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Почетен доктор на ПУ „Паисий Хилендарски“ и почетен гражданин на Пловдив, носител на орден „Стара планина“ І степен и званието „Герой на социалистическия труд“. Бивш заместник-министър на образованието и народен представител в 42-рото народно събрание.

ОбразованиеРедактиране

Средно – СОУ „Васил Коларов“, Пловдив (1963). Висше - ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Математика“ (1963-1967).

През 2009 г. е награден с почетното научно звание доктор хонорис кауза на ПУ „Паисий Хилендарски“

Специализация в ДСО ИЗОТ; двугодишна специализация в ЦИУУ „Организация и управление на средното образование“ (1993); І-ва квалификационна степен по математика; специализация в Ирландия по „Организация и управление на училището“ (1998).

МестоработаРедактиране

 • 1968 г.: Окръжен пионерски дом, завеждащ Отдел „Наука и техника“, ръководител на градските школи по математика от V до ХІ клас
 • 1969 г.: отбиване на военна служба в ШПЗО, Враца
 • 15.09.1969 – 11.10.1072 г.: учител по математика, изчислителна математика и програмиране на АСМ в гимназия „Димитър Благоев“, Пловдив
 • 12.10.1972 – 31.08.1975 г.: учител по изчислителна математика и програмиране на АСМ в Математическа гимназия, Пловдив
 • 01.09.1975 – 30.08.2010 г.: директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
 • 1967-1975 г.: хоноруван преподавател в Пловдивския университет, катедра „Алгебра“
 • 01.09.2001 г.: извънреден доцент във ФМИ, Пловдивски университет
 • 02.09.2005 – 27.07.2009 г.: заместник-министър на образованието и науката
 • 07.2013 – 11.2013 г.: съветник на министъра на образованието и науката
 • 12.2013 – 08.2014 г.: народен представител, член на комисията по образование и наука в 42-то народно събрание

Друга дейностРедактиране

 • 1977-1988 г.: член на Академичния съвет на Пловдивския университет
 • 1982-1986 г.: член на Централното ръководство на Съюза на математиците в България (СМБ)
 • 1992, 1993 г.: член на програмните комитети на ХІ-та и ХІІ-та национални пролетни конференции на СМБ
 • 1984-1986 г.: Член на Съвета за висше образование (СВО) на Министерството на народната просвета
 • 1984-1986 г.: член на редколегията на списание “Обучението по математика и информатика
 • 1984 г.: член на експертната група от СВО за анализ и оценка на учебния план за специалността „Математика“ във ФМИ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 1993 г.: съпредседател на българската школа за разумно управление – реинженеринг
 • 1993, 1995 г.: член на комисия на МНО за конкурсно разпределение по училища на дарена на България компютърна техника от IBM и Макинтош
 • 1995 г.: председател на клуб “Питагор – приятели на Математическа гимназия “.
 • 1996 г.: член на „Отворено общество“, Пловдив
 • 1998 г.: член на Управителния съвет на СМБ и заместник-председател секцията в Пловдив на СМБ
 • 1999 г.: председател на „Отворено общество“, Пловдив
 • 1991 г.: основател и член на УС на Съюза на работодателите в сферата на образованието в България
 • 1994-2000 г.: съпредседател на УС на Съюза на работодателите в сферата на образованието в България;
 • 1991 г.: председател на регионалния съюз на работодателите в сферата на образованието в България в регион Пловдив
 • 12.2001 г.: съосновател на Ротари клуб “Пловдив-Пълдин
 • 2012-2013 г.: президент на Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“.

Постижения и приносиРедактиране

 • 1977-1979 г. – под ръководството на директора Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив успешно реализира двугодишен експеримент за внедряването на програмирането на ЕИМ като елемент на трудово-политехническо обучение.
 • 1979-1982 г. – по предложение от К. Атанасов МОН открива 2 паралелки – по математика и по физика, със статут на национална гимназия, което издига националния престиж на училището.
 • 1981 г. – МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив съвместно с БАН осъществява първата в страната видеотерминална връзка за целите на средното образование между Пловдив и София. Успешно се експериментират 3 компютърни урока – по български език, английски език и биология.
 • 1983 г. – създаване през април на първия компютърен клас в средното училище в България с български персонални компютри „ИМКО 2“ и провеждане на първия компютърен урок по алгебра – педагогическа практика, проправила пътя на масовата компютризация на българските училища. Поставя се началото на професионалното обучение в Математическата гимназия в Пловдив.
 • 1983-1985 г. – за по-малко от 2 години е построен по стопански начин нов учебен корпус с 16 лаборатории, работилници и класни стаи по лазерна техника, електроника, оптоелектроника, робототехника, автоматизация и информатика.
 • 1982-1986 г. – колективи от учители и ученици разработват компютърни уроци по всички учебни дисциплини. Гимназията започва научно-информационно обслужване на висши учебни заведения (Висшия селскостопански институт, Пловдив).
 • 1982-1886 г. – учителите от гимназията разработват учебен план и програми за професията „Оператор-програмист на ЕИМ“ – едногодишен и двугодишен срок на обучение, а също и първите учебници по информатика за средните училища в страната.
 • 1984 г. – Математическата гимназия е домакин на 2 национални и международна конференция по използване на персонални компютри в учебния процес, проведени за първи път в България.
 • 1986 г. – ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив е учредител и домакин на първия национален турнир по информатика, който се превръща в ежегоден пролетен турнир, включен вече 29 години в плана на МОН.
 • 1985 г. – домакин на национална конференция на тема „Социалното развитие на педагогическите колективи“. Домакин на ХІ-те национални педагогически четения.
 • 1987 г. – екипи от ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив и Математическата гимназия, Варна създават и изпробват първия учебен план и програми за обучение в математически гимназии с интензивно изучаване на чужд език. Така се поставя началото на профилирано обучение на СОУ в страната, институционализирано в ЗНП през 1998 г.
 • 1983-1987 г. – Математическата гимназия, Пловдив е първото средно училище в България, което сключва договори за съвместна работа с чуждестранни академии (Сибирското отделение на Академията на науките на СССР и Института по кибернетика „Глушков“ от Украинската Академията на науките на Украинската ССР.
 • 1993 г. – по решение на Педагогическия съвет е разкрит за първи път в страната новият учебен профил „Компютърна графика и дизайн“, който успешно се развива и днес като професия.
 • 1993-1994 г. – гимназията организира и провежда успешно (сред първите в страната) дарителска кампания, в резултат на която събира 80 000 щ.дол. за спасяването на болен от левкемия ученик от училището.
 • 1995-1999-2004 г. – гимназията е домакин на 3 балкански олимпиади, 2 олимпиади по математика и олимпиада по информатика.
 • 1997 г. – гимназията е домакин на Националната конференция на Съюза на математиците в България.
 • 1997 г. – гимназията спечелва конкурс по програмата “ФАР – ВG” със своя проект “Усъвършенстване на професионалното образование и обучение по професията „ПРОГРАМИСТ“, разработва учебния план и програми и става първото пилотно училище в страната по тази професия.
 • 1999 – 2001 г. – 3 поредни години гимназията е домакин на Националните състезания по физика, провеждани по плана на МОН.
 • 1999 – 2000 г. – гимназията провежда дарителска акция за пълна модернизация на компютърните си зали и успява да събере над 30 000 щ.дол., с които оборудва 3 компютърни зали, а през 2002-2003 г. – още 2 зали от спомоществователи.
 • 2000 – 2001 г. – гимназията отново осъществява прием на ученици след завършен 4-ти клас. В резултат на дългогодишното педагогическо сътрудничество между учители и ученици от 2001 година, 2 учебни дни в годината са посветени на ученическото самоуправление – ярка и плодотворна форма на педагогическо сътрудничество. През тези дни близо 300 ученика заместват изцяло своите учители, ръководството и администрацията на гимназията, като поемат изцяло техните функции.
 • 2001 г. – 2 пъти в годината се провежда училищен преглед на движението „Училището – мой втори дом“, което ангажира целия училищен колектив от учители, ученици, ръководители и родители в преустройството и ремонта на класните стаи с цел да ги направят по-уютни и близки до техните виждания и потребности.
 • 2002 г. – гимназията ежегодно е домакин на 2 национални и регионални състезания по математика и информатика на името на първия директор на училището Димо Малешков и на учителя по математика Румен Грозданов. Компютърните технологии се налагат във всички учебни дисциплини. Продължава създаването на компютърни уроци по всички предмети от учениците и учителите на гимназията.
 • 1971-2011 г. – гимназията е излъчила 64 участници, златни, сребърни и бронзови медалисти на международни олимпиади по математика, физика, информатика и руски език, носители на национални дипломи на МОН, носители на златни значки на ТНТМ, сред които са и 7-те медалисти от 2004 г. – върхово постижение на гимназията за 40 години на съществуване.

Кирчо Атанасов е председател на Националния организационен комитет (2005-2009) за провеждане на Световната олимпиада по информатика през 2009 г. в Пловдив.

Създава и ръководи от 2005 до 2009 г. Националната конференция за учители с добри практики „Училището, желана територия на ученика“, в която през този период са взели участие над 8000 учители, много от тях с партньори ученици. Автор е на идеята за нов тип училище „Втори шанс“ за отпадналите от образователната система деца (загубили своя първи шанс) с цел премахване на неграмотността.

Като ротарианец през 2010/2011 г. създава проект „Народните будители и Аз“ за ученици от 5 до 11 клас, който ръководи и понастоящем. За изминалите 5 години в него са се включили над 50 000 ученици от областите Пловдив, Пазарджик, София и Благоевград.

През 2013 г. ръководи разработването на нов закон за народната просвета.

Награди и отличияРедактиране

 • 03.1986 г. – с Указ на Държавния съвет на НРБ е удостоен със званието „Герой на социалистическия труд
 • 04.1996 г. – с решение на Общинския съвет, Пловдив е удостоен с „Почетна значка“ на град Пловдив
 • 04.2001 г. – с решение на Общинския съвет, Пловдив е удостоен с „Почетен знак“ на град Пловдив
 • 2002, 2004 г. – удостоен с най-високото почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“
 • 11.2003 г. – удостоен със званието „Будител на годината“ в Пловдив
 • 05.2004 г. – удостоен със специалната награда на председателя на Съюза на българските учители като директор на годината
 • 12.2004 г. – удостоен със званието „Достоен гражданин на град Пловдив – пример за подражание“
 • 06.2005 г. – с решение на Общински съвет, Пловдив е удостоен със званието "Почетен гражданин на Пловдив"
 • 05.2006 г. – с указ на президента на Република България е награден с орден "Орден Стара планина” – I степен.

Външни препраткиРедактиране