Кланицата е предприятие от хранителната промишленост, предназначено за клане на животни и добиване на месо и субпродукти от тях.

Говедо в бокса за зашеметяване преди клането

Технологична структура

редактиране

Всяка кланица трябва да разполага със следните звена:

  • обори за приемане и предкланична почивка на животните, оборудвани с рампи и душове;
  • бокс за зашеметяване и клане на животните;
  • вани за обезкървяване на закланите животни;
  • отделно помещение за обработка на вътрешните органи;
  • релсова линия за придвижване на труповете на закланите животни;
  • хладилник с промишлен капацитет и структура за разделно съхраняване на добитото месо и субпродукти;
  • рампа за хигиенично товарене на добитото месо и субпродукти.

Външни препратки

редактиране