Клема (пояснение)

Пояснителна страница

Клема може да се отнася за:

  • Клема – устройство за завиване и закачане на въже в корабоплаването
  • Клема – приспособление в електротехниката за свързване на проводници
  • Клема – метално приспособление в алпинизма, за заклинване в скални цепнатини
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.