Климатична класификация на Кьопен

Климатичната класификация на Кьопен е една от най-използваните системи за класификация на климата. За пръв път е публикувана от немския климатолог с кримски произход Владимир Кьопен през 1884 г., като през годините я модифицира, с по-значителни промени, въведени през 1918 и 1936 г. По-късно немският климатолог Рудолф Гайгер сътрудничи на Кьопен относно промени върху климатичната класификация, поради което е известна и с името Климатична класификация на Кьопен–Гайгер.

Актуализирана климатична карта Кьопен-Гайгер[1]
  Af   Am   Aw   BWh   BWk   BSh   BSk   Csa   Csb   Cwa   Cwb   Cwc   Cfa   Cfb   Cfc   Dsa   Dsb   Dsc   Dsd   Dwa   Dwb   Dwc   Dwd   Dfa   Dfb   Dfc   Dfd   ET   EF

Системата се основава на идеята, че местната растителност по най-добър начин изразява климата. Поради това границите на климатичните зони са избрани, като се съблюдава разпределението на флората. Те съчетават средните годишни и месечни температури и валежи, както и сезонноста им.[2]:с. 200 – 1

КласификацияРедактиране

В класификацията на Кьопен климатичните типове са разпределение в пет основни групи, които от своя страна се разпределят на подгрупи:

Тропичен климат (Група A)
Характеризира се с постоянни високи температури – средната месечна температура през цялата година е поне 18 °C.
Сух климат (Група B)
Характеризира се с валежи, по-малки от потенциалната евапотранспирация, чиято стойност зависи от средната годишна температура и разпределението на валежите между сезоните.
Умерен климат (Група C)
Характеризира се със средновисоки температури – средна температура за топлото полугодие над 10 °C и минимална средномесечна температура между -3 °C и 18 °C.
Континентален климат (Група D)
Характеризира се с относително ниски температури – максимална средномесечна температура над 10 °C и минимална средномесечна температура под -3 °C.
Полярен климат (Група E)
Характеризира се с много ниски температури – максималната средномесечна температура през цялата година е под 10 °C.

ИзточнициРедактиране

  1. Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A.. Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification. // Hydrol. Earth Syst. Sci. 11. 2007. с. 1633 – 1644. (direct: Final Revised Paper)
  2. McKnight, Tom L; Hess, Darrel. Climate Zones and Types. // Physical Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2000. ISBN 0-13-020263-0.

Вижте същоРедактиране