Тази статия е за климатичния тип в класификацията на Кьопен. За типа в системата на Алисов вижте Тропичен пояс.

Тропичният климат е климатичен тип в класификацията на Кьопен, означаван със символа A. Той се характеризира с високи температури (средномесечната температура през всички месеци от годината е поне 18 °C) и относително високи валежи, надхвърлящи нивото на потенциална евапотранспирация.

Тропичен климат (A)
ТемператураМин. средномесечна над 18 °C
ВалежиНад евапотранспирацията
РегиониОкеания, Централна и северната част на Южна Америка, централните части на Африка, Южна и Югоизточна Азия, северната част на Австралия
По АлисовЕкваториален и субекваториален пояс
Подтипове
Тропичен климат в Общомедия

Нивото на потенциална евапотранспирация се определя като T·20 mm/°C + A, където T средногодишната температура, а A отчита сезонността на валежите и има следните стойности:

  • 280 mm, ако 70% от годишните валежи падат през топлото полугодие (април до септември в Северното полукълбо и октомври до март в Южното)
  • 140 mm, ако 30 до 70% от годишните валежи падат през топлото полугодие
  • 0 mm, ако под 30% от годишните валежи падат през топлото полугодие

Тропичният климат обхваща голяма част от териториите между тропиците, в които времето е доминирано от Междутропичната зона на конвергенция - Океания, Централна и северната част на Южна Америка, централните части на Африка, Южна и Югоизточна Азия, северната част на Австралия.

Тропичният климат в системата на Кьопен не трябва да се бърка с тропичния пояс в класификацията на Алисов - в системата на Алисов той попада главно в екваториалния и субекваториалния пояс.

Тропичният климат се разделя на три подтипа:

Екваториален климат (Af)
Характеризира се с относително равномерно сезонно разпределение на валежите — средните валежи във всички месеци от годината са поне 60 mm.
Тропичен мусонен климат (Am)
Сезонното разпределение на валежите е по-неравномерно — нивото им през най-сухия месец в годината е под 60 mm, но над 100 mm - P/25, където P е годишното количество на валежите.
Тропичен саванен климат (Aw)
Характеризира се със силно изразени сух и влажен сезон — валежите през най-сухия месец в годината са под 100 mm - P/25, където P е годишното количество на валежите.


Примери редактиране

  Парамарибо (Af)
Климатограма
ЯФМАМЮЮАСОНД
 
 
200
 
30
22
 
 
140
 
30
22
 
 
150
 
30
22
 
 
210
 
31
22
 
 
290
 
30
23
 
 
290
 
31
22
 
 
230
 
31
22
 
 
170
 
32
23
 
 
90
 
32
23
 
 
90
 
33
23
 
 
120
 
32
23
 
 
180
 
30
22
средни макс. и мин. температури, °C
валежи, mm
източник: weatherbase.com
  Абиджан (Am)
Климатограма
ЯФМАМЮЮАСОНД
 
 
41
 
31
23
 
 
53
 
32
24
 
 
99
 
32
24
 
 
125
 
32
24
 
 
361
 
31
24
 
 
495
 
29
23
 
 
213
 
28
23
 
 
53
 
28
22
 
 
71
 
28
23
 
 
168
 
29
23
 
 
201
 
31
23
 
 
79
 
31
23
средни макс. и мин. температури, °C
валежи, mm
източник: [1]
  Джакарта (Aw)
Климатограма
ЯФМАМЮЮАСОНД
 
 
385
 
30
24
 
 
310
 
30
24
 
 
100
 
32
25
 
 
258
 
33
25
 
 
133
 
33
25
 
 
83
 
31
25
 
 
31
 
32
25
 
 
34
 
32
25
 
 
29
 
33
26
 
 
33
 
33
26
 
 
175
 
31
25
 
 
84
 
32
25
средни макс. и мин. температури, °C
валежи, mm
източник: worldweather.wmo.int