Отваря главното меню

Клоновете на исляма могат да се категоризират по различни критерии: секти, школи, ордени, традиции и др.

Част от поредицата относно
Allah1.png
Ислям

Вярвания

Аллах · Единосъщие на Аллах
Мохамед · Други пророци

Практики

Изповядване на вярата · Молитва
Говеене · Милостиня · Поклонение

Текстове и закони

Коран · Сунна · Хадис
Фик · Шариат · Калам · Суфизъм

История и лидери

Разпространение на исляма
Семейството на Мохамед
Сподвижници на Мохамед
Сунити · Шиити
Праведните халифи · Шиитските имами

Култура и общество

Ислямски науки · Животни · Изкуство
Календар · Децата
Демография · Празници
Джамии · Философия
Наука · Жените
Политика · Дауах

Вижте също

Критика · Ислямофобия
Глосар на ислямските термини

Ислямски портал
 п  б  р 

Разпределение на сунити и шиити в Азия, Африка и Европа

Най-често използвани са деленето на мюсюлманите по секти и по теологични школи (калам).

СектиРедактиране

ШколиРедактиране

Основни школи (калам):