Клоновете на исляма могат да се категоризират по различни критерии: секти, школи, ордени, традиции и др.

Разпределение на сунити и шиити в Азия, Африка и Европа

Най-често използвани са деленето на мюсюлманите по секти и по теологични школи (калам).

Основни секти:

Основни школи (калам):