Кметове на Куманово

Уикимедия списък

Списък на кметовете на северномакедонския град Куманово, Република Македония.

Кралство Югославия (1918 – 1941)

редактиране
 
Кметството в Куманово
# Име Име От До Партия
1. Чира Анджелкович Ћира Анђелковић 1918 1920
2. Коста Дайлевич Коста Дајлевић 1920 1921 Комунистическа партия на Югославия
3. Тома Глигориевич Тома Глигоријевић 1922 1924
4. Джордже Младенович Ђорђе Младеновић 1924 1926
5. Тома Глигориевич Тома Глигоријевић 1926 1929
6. Чира Маневич Ћира Маневић 1929 1935
7. Тома Глигориевич Тома Глигоријевић 1935 1936
8. Чира Маневич Ћира Маневић 1936 1936
9. Никола Стойкович Никола Стојковић 1936 1937
10. Драгомир Вукадинович Драгомир Вукадиновић 1937 1938
11. Трайко Лопаревич Трајко Лопаревић 19369 1940 Югославска радикална общност
12. Чира Маневич Ћира Маневић 1940 1941

Царство България (1941 – 1944)

редактиране
# Име Име От До Партия
1 Теодосий Джартов 1941 1941
2 Милан Гоцев[1] 1941 1944
3 Йосиф Андонов 1944 1944

Федеративна Югославия (1944 – 1992)

редактиране
# Име Име От До Партия
1 Никола Пешев Никола Пешев 1945? Съюз на югославските комунисти
2 Салтир Путински Салтир Путински 1951 1961 Съюз на югославските комунисти
3 Йездимир Богдански Јездимир Богдански 1963 1969 Съюз на югославските комунисти
4 Методи Петровски Методи Петровски 1974 1978 Съюз на югославските комунисти
5 Методи Петровски Методи Петровски 1978 1982 Съюз на югославските комунисти
6 Тоде Илич Тоде Илић 1984 1986 Съюз на югославските комунисти

Република Македония (от 1991)

редактиране
# Име Име От До Партия
1 Благе Киприяновски Благе Кипријановски 1990 1996 Социалдемократически съюз на Македония
2 Борис Протич Борис Протиќ 1996 2000 Социалдемократически съюз на Македония
3 Слободан Ковачевски Слободан Ковачевски 2000 2005 Социалдемократически съюз на Македония
4 Зоран Дамяновски Зоран Дамјановски 2005 2017 Социалдемократически съюз на Македония
5 Максим Димитриевски Максим Димитриевски 2017 настоящ Социалдемократически съюз на Македония
  1. Нацева, Мара. Куманово и Кумановско во НОВ 1941-1942: Материjали од Научниот собир одржан на 12, 13 и 14 декември 1978 г. 1979. с. 480.