Кметове на Струмица

Списък на кметовете на източномакедонския град Струмица, Северна Македония.

Градското събрание — сградата на община Струмица

Османска империя (1395 – 1912)Редактиране

Име Години
Ибрахим Кади 1675
Зекерия бин Ахмад Кади 1697
Омар Кади 1708
Ибрахим Кади 1710
Кади Абу Бакр 1715
Хаджи Али Кади 1726
Кади Осман 1726
Мустафа ага 1775
... ....
Аян Ибрахим ага 1824
Аян Юсуф бег 1825
Лескофджал Али Кади 1836
Муса Казим ефенди 1849
Абдулаким бег 1852
Мехмед Рамиз бег 1853
Рашид Мехмед бег 1853
Хюсеин ага 1854
Ахмед Камил бег 1856
Сюлейман бег 1856
Абдула ага 1856
Селим ага 1858
Хасан ага 1859
Хюсеин ага 1860
Абдурахман ага 1862
Бекир Решад бег 1862
Осман бег 1868
Ферхад бег 1870
Ахмад Вахид бег 1879
Хасан Ефенди Зия 1883
Хюсеин Хюсню ефенди 1890
Омер Хусамедин бег 1893
Исмаил Хаки бег 1896
Омер Асаф бег 1898
Мехмет Кемал бег 1899
Исмаил Хаки бег 1900
Мустафа Садик бег 1902
Сюлейман Кани бег 1902
Сермед Яшар бег 1903
Хюсеин Несими бег 1903
Мустафа Садик бег 1904
Мехмет Али бег 1905

Царство България (1912 – 1919)Редактиране

Име Години
Васил Дудаклиев 1912 – ?
Васил Драгомиров 1918 – 1919

Кралство Югославия (1918 – 1941)Редактиране

Име Име Години
Тома Фиданчев Тома Фиданчевић 1928 - 1931

Царство България (1941 – 1944)Редактиране

Име Години
Ильо Богоев ? – 1944

Федерална Югославия (1944 – 1991)Редактиране

Име Име Години
Панде Куюмджиев Панде Кујумџиев 1944 - ?
Мара Минанова Мара Минанова 1946 – 1948
Лиляна Куцулова-Маркова Лилјана Маркова Куцулова 1982 – 1984
... ....
Васил Карчев Васил Карчев
Васил Туджаров Васил Туџаров
Васил Хаджитосев Васил Хаџитосев
Георги Мицев Георги Мицев
Георги Самарджитрайков Георги Самарџитрајков
Глигор Новаков Глигор Новаков
Димитър Стойков Димитар Стојков
Дончо Христоманов Дончо Христоманов
Кирил Динков Кирил Динков
Костадин Стамболиев Костадин Стамболиев
Миле Колев Миле Колев
Кирил Тренчев Кирил Тренчев
Костаке Хаджикотарев Костаќе Хаџикотарев
Панде Масев Панде Масев
Ристо Стаменов Ристо Стаменов
Тоше Масев Тоше Масев

Република Македония (1991 -)Редактиране

Име Име Години Партия
Костадин Манолев Костадин Манолев 1990 - 1996 СДСМ
Васил Гърчев Васил Грчев 1996 - 2000 ВМРО-ДПМНЕ
Кирил Янев Кирил Јанев 2000 - 2005 ВМРО-ДПМНЕ
Зоран Заев Зоран Заев 2005 - 2016 СДСМ
Костадин Костадинов Костадин Костадинов 2016 - 2017 СДСМ (изпълняващ длъжността)
Коста Яневски Коста Јаневски 2017 – настояще СДСМ

БележкиРедактиране