Книга на пророк Агей

Книга на пророк Агей е книга от Стария завет на Библията, десетата от книгите на 12-те малки пророци в Библията. Състои се от 2 глави и датира от около 520 г. пр.н.е. – преди да бъде построен наново Йерусалимският храм.[1] Книгата на Агей е кръстена на нейния предполагаем автор - пророк Агей. В книгата няма биографични сведения за пророка. Името Агей идва от еврейския словесен корен „hgg“, което означава „да направя поклонение“.

Книга на пророк Агей
Първа страница от Книгата на Агей, Кодекс Гигас (превод от латински, 13-ти век)
Първа страница от Книгата на Агей, Кодекс Гигас (превод от латински, 13-ти век)
Създаденоколо 520 г. пр.н.е.
Оригинален езикИврит
ПоредицаСтар завет
ПредходнаКнига на пророк Софония
СледващаКнига на пророк Захария
Книга на пророк Агей в Общомедия

Книгата на Агей е написана през 520 г. пр.н.е., около 18 години след като Кир II завладява Вавилон и издава указ през 538 г. пр.н.е., който позволява на пленените евреи да се върнат в Юдея. Кир II вижда възстановяването на храма като необходимо за възстановяването на религиозните практики и чувството за народност след дълго изгнание.

Посланието на Агей е изпълнено с неотложност хората да продължат с възстановяването на втория Йерусалимски храм. Агей обяснява неотдавнашната суша с отказа на хората да възстановят храма, който той смята за ключ към славата на Йерусалим. Книгата завършва с предсказанието за падението на царствата, с един Зоровавел – управител на Юда, като избран от Господа водач. Езикът тук не е толкова фино изработен, както в някои други книги на малките пророци, но посланието изглежда ясно.

Агей съобщава, че три седмици след първото си пророчество възстановяването на храма започва на 7 септември 521 г. пр.н.е. : „...и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа Саваота, своя Бог, в двайсет и четвъртия ден на шестия месец, през втората година на цар Дария.“ [Книга на пророк Агей 1:14-15], а книгата на Ездра посочва, че е завършен на 25 февруари 516 г. пр.н.е. : „Свършен биде тоя дом на третия ден от месец адар, в шестата година от царуването на цар Дария.“ [Първа книга на Ездра 6:15].

СтруктураРедактиране

 1. Божествено обявление: Заръка да бъде построен храма [Книга на пророк Агей 1:1-15]
  1. Въведение: Неохотни строители [Книга на пророк Агей 1:1-2]
  2. Безплоден напредък [Книга на пророк Агей 1:3-12]
  3. Обещание и прогрес [Книга на пророк Агей 1:13-15]
 2. Божествено обявление: Настъпващата слава на храма [Книга на пророк Агей 2:1-9]
  1. Господ ще изпълни своите обещания [Книга на пророк Агей 2:1-5]
  2. Пълната прелест на храма [Книга на пророк Агей 2:6-9]
 3. Божествено обявление: Благословия за осквернения народ [Книга на пророк Агей 2:10-19]
  1. Отминалото нещастие [Книга на пророк Агей 2:10-17]
  2. Бъдеща благословия [Книга на пророк Агей 2:18-19]
 4. Божествено обявления: Зоровавел избран за водач [Книга на пророк Агей 2:20-23]

ИзточнициРедактиране

 1. Coogan, Michael D. "A Brief Introduction to the Old Testament." Oxford University Press, 2009. o. 346.